دانلود فایل های word پاورپوینت کنترل و پذیرش بتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پاورپوینت کنترل و پذیرش بتن :

دید کلی :
دانلود دانلود فایل های word پاورپوینت کنترل و پذیرش بتن 69 اسلاید


توضیحات کامل :

دانلود دانلود فایل های word پاورپوینت کنترل و پذیرش بتن 69 اسلاید

 

دانلود فایل های word پاورپوینت کنترل و پذیرش بتن
فهرست مطالب:

نمونه برداری از بتن تازه
تهیه نمونه از بتن سخت شده داخل قطعه یا قالب
نکات مهم در نمونه برداری از بتن تازه
انواع نمونه های بتن سخت شده قالب گیری شده
کنترل کفایت عمل آوری با نمونه های عمل آمده در کارگاه
کنترل مقاومت بتن نمونه های آگاهی
کنترل بتن از نظر یکنواختی اختلاط بویژه برای بتن آماده
تهیه نمونه برای کنترل مقاومت مخلوط آزمون آزمایشگاهی
تهیه نمونه های کنترلی (آزمایشی) جهت بررسی انطباق با رده مورد نظر
ضوابط نمونه برداری و آزمایش نمونه های کنترلی
ضوابط پذیرش بتن نمونه های آزمایشی ( عمل آمده در آزمایشگاه )
ضوابط تهیه مغزه بتن سخت شده از قطعه
بررسی بتن کم مقاومت
آزمایش بارگذاری اعضای خمشی
نمونه برداری از بتن تازه
تهیه نمونه از بتن سخت شده داخل قطعه یا قالب
نکات مهم در نمونه برداری از بتن تازه
انواع نمونه های بتن سخت شده قالب گیری شده
کنترل کفایت عمل آوری با نمونه های عمل آمده در کارگاه
کنترل مقاومت بتن نمونه های آگاهی
کنترل بتن از نظر یکنواختی اختلاط بویژه برای بتن آماده
تهیه نمونه برای کنترل مقاومت مخلوط آزمون آزمایشگاهی
تهیه نمونه های کنترلی (آزمایشی) جهت بررسی انطباق با رده مورد نظر
ضوابط نمونه برداری و آزمایش نمونه های کنترلی
ضوابط پذیرش بتن نمونه های آزمایشی ( عمل آمده در آزمایشگاه )
ضوابط تهیه مغزه بتن سخت شده از قطعه
بررسی بتن کم مقاومت
آزمایش بارگذاری اعضای خمشی
 

لینک کمکی