دانلود فایل های word پاورپوینت بتن‌های ویژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پاورپوینت بتن‌های ویژه :

دید کلی :
دانلود دانلود فایل های word پاورپوینت بتن‌های ویژه 58 اسلاید


توضیحات کامل :

دانلود دانلود فایل های word پاورپوینت بتن‌های ویژه 58 اسلاید

 

دانلود فایل های word پاورپوینت بتن‌های ویژه
فهرست مطالب

کلیات
بتن کم‌مایه (لاغر)
بتن سبک ساختمانی
بتن سبک عایق‌بندی
بتن پیش‌ساخته
بتن با حباب هوا
بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت زودرس
بتن سنگین
بتن پیش‌تنیده
سایر انواع بتن
کنترل کارهای بتنی
کلیات
رواداری سازه‌های بتنی متعارف
آزمونه‌برداری و آزمایش بتن )کنترل کیفیت(
 ارزیابی و پذیرش بتن
ضوابط کنترل روش عمل آوردن و محافظت بتن
آزمونه‌های آگاهی
بررسی بتن‌های با مقاومت کم
آرماتورگذاری )جاگذاری میلگردها(
کلیات
مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن مسلح
حمل و انبار کردن میلگردها
آزمونه‌برداری و آزمایش
ضوابط پذیرش میلگردها
نقشه‌های اجرایی
بریدن و خم کردن آرماتور
بستن و کارگذاشتن آرماتورها
وصله کردن آرماتور
جوشکاری آرماتور
حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد
رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها
رواداریهای بستن و کار گذاشتن میلگردها
بازرسی و نظارت
قالب‌بندی, لوله‌ها و مجاری مدفون در بتن
کلیات
اجزای متشکله قالب و داربست و عملکرد آن
نقشه قالب‌بندی
مصالح
کلیات
چوب
سایر مصالح
اجرا
مشخصات اجرایی قالب
پایه‌های اطمینان
رواداریها
تنظیم قالب‌بندی
قالب‌برداری
زمان قالب‌برداری
برداشتن پایه‌های اطمینان
لوله‌ها و مجاری مدفون در بتن
درزهای اجرایی, سطوح واریز
 

لینک کمکی